Enllaç entre 'innovaCP' i la plataforma educativa 'Clickedu' ®


Gràcies a un acord de col.laboració i desenvolupament, si el seu centre utilitza la plataforma educativa Clickedu, el sistema de control d'assistència innovaCP pot treballar amb les dades dels alumnes i assistència de Clickedu. El funcionament d'aquest enllaç està automatitzat i és totalment transparent pel centre.

Amb innovaCP tindrà el control d'assistència amb empremta dactilar integrat: Les assistències als terminals estaràn sempre reflexades a Clickedu. S'ha acabat passar llista a mà (i els errors que això pot comportar)

Donat que innovaCP disposa d'un sistema d'avisos i alertes per advertir de faltes d'assistència als serveis on s'han instal.lat els terminals d'empremtes (per exemple el menjador), és important que aquest sistema ignori les absències al centre dels alumnes (justificades o no). Així, si s'ha introduït a Clickedu una falta d'assistència al centre d'un alumne, innovaCP ignorarà l'alerta si aquell alumne no va al menjador escolar (o altre servei), evitant així falses alertes. De la mateixa manera, no és menys important que les assistències reals que hi ha hagut retornin a Clickedu pel seu tractament i/o facturació.

A continuació remarquem els trets principals d'aquest mòdul:

Altres

Les funcionalitats anteriors són configurables. És a dir:

- Es pot triar si es dessitja obtenir de Clickedu la informació dels abonats als serveis, o per contra es vol gestionar aquest aspecte desde l'aplicació innovaCP. En aquest tipus de configuració només s'utilitza l'enllaç amb Clickedu per mantenir les dades dels alumnes/professors/PAS sincronitzades.

- El retorn de les assistències reals cap a Clickedu també es pot desactivar si per qualsevol motiu el centre no vol que aquesta informació s'enviï a la paltaforma Clickedu.