Enllaç entre 'innovaCP' i la plataforma educativa 'Clickedu' ®


Gràcies a un acord de col.laboració i desenvolupament, si el seu centre utilitza la plataforma educativa Clickedu, el sistema de control d'assistència innovaCP pot treballar amb les dades dels alumnes i assistència de Clickedu. El funcionament d'aquest enllaç està automatitzat i és totalment transparent pel centre.

Amb innovaCP tindrà el control d'assistència amb empremta dactilar integrat: Les assistències als terminals estaràn sempre reflexades a Clickedu. S'ha acabat passar llista a mà (i els errors que això pot comportar)

Donat que innovaCP disposa d'un sistema d'avisos i alertes per advertir de faltes d'assistència als serveis on s'han instal.lat els terminals d'empremtes (per exemple el menjador), és important que aquest sistema ignori les absències al centre dels alumnes (justificades o no). Així, si s'ha introduït a Clickedu una falta d'assistència al centre d'un alumne, innovaCP ignorarà l'alerta si aquell alumne no va al menjador escolar (o altre servei), evitant així falses alertes. De la mateixa manera, no és menys important que les assistències reals que hi ha hagut retornin a Clickedu pel seu tractament i/o facturació.

A continuació remarquem els trets principals d'aquest mòdul:

Retorna l'assistència real

Efectivament, l'últim pas és que innovaCP retorna a Clickedu l'assistència real que s'ha produït als serveis, i l'hora. D'aquesta manera el centre disposa també a Clickedu de l'assistència real als serveis.

Això implica que innovaCP diferencia l'asistència d'un abonat permanent de la d'un no abonat (esporàdic). És a dir, un alumne que no està suscrit al servei però que si que hi va queda registrat de la mateixa manera, i aquesta informació que es retorna a Clickedu es pot utilitzar a efectes de facturació del servei.